Image

25 oktober: Case med infrastrukturarbetsgruppen - Cykelöverfarter

Den 25:e oktober anordnar infrastrukturarbetsgruppen sitt nästa arbetsgruppsmöte. Gruppen djupdyker i ett case - arbetet med att göra om cykelpassager till cykelöverfarter i Göteborg.

Björn Berle, trafikingenjör vid stadsmiljöförvaltningen i Göteborg berättar om arbetet. Sedan följer tid för frågor och diskussion. Ta gärna med frågor och inspel till Björn som du kan dela med dig av i gruppdiskussionen.


Datum och tid: 25 oktober kl 13.00-14.00

Plats: Digitalt i Zoom - anmälan sker här. 

Träffen leds av gruppens ordförande Pär Wallin, Växjö, och vice ordförande Oskar Malmberg, Sweco. 

Den här träffen är öppen för alla medlemmar i Svenska Cykelstäder.

 

Bild: Peter Ekvall/Mostphotos