Image

25 oktober 2021 Arbetsgruppsmöte Infrastruktur

Vi diskuterar inriktningen och arbetsfördelning avseende remissvar på Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon (TSV 2019-5394, regeringskansliet I2021/02587), med deadline 7 januari 2022.

Datum: Måndag 25 oktober
Tid: 13:00–14:00
Plats: Digitalt
Mötet är öppet för kontaktpersoner i Arbetsgruppen för infrastruktur; kontakta oss om du vill bli det! Kontakta även oss för minnesanteckningar och videoinspelning från föregående möte.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Mötet kan komma att spelas in.

Omslagsbild: Rullsa/Mostphotos