Image

24 november: Verktygslåda med enkla åtgärder för ökad aktiv transport

Verktygslåda med enkla åtgärder för ökad aktiv transport

Gående och cyklister behöver mer utrymme i gatumiljön än vad som finns idag. Ökar vi antalet gång- och cykelresor så stärker vi folkhälsan, minskar utsläppen av skadliga partiklar i städerna, minskar klimatpåverkan och kan bidra till den lokala ekonomin på platserna för omvandling. Dessutom kommer mer plats kunna användas för grönska, lekplatser för barn, uteserveringar, och umgänge. 

Ökad cykling behöver inte nödvändigtvis betyda stora investeringar för kommunerna. Den norska Cyklistföreningen (Syklistenes Landsforening) har tagit fram en verktygslåda med enkla åtgärder för ökad aktiv transport, insatser som ger stor verkan men som kommuner kan införa enkelt, kostnadseffektivt och snabbt.

Under webinariet presenterar Emil Rensvala, chefsrådgivare på Syklisternes Landsforening, presenterar verktygslådan som lanserats i Norge. Efter presentationen följer ett panelsamtal om potentialen för ökad cykling. Deltar i samtalet gör:

  • Linda Göransson, Ordförande i Nationella cykelrådet, Trafikverket
  • Lars Strömgren (MP), Trafikborgarråd, Stockholms stad
  • Mathias Lindow (L), vice ordförande i Svenska Cykelstäder och Kommunalråd, Österåkers kommun

 

Tid och datum: 24 november kl 14.00-14.45

Plats: Digitalt i Zoom

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla oavsett medlemskap i Svenska Cykelstäder.

 

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Omslagsbild: Yuri Arcurs/ Mostphotos