Image

2 september 2021 Uppstart arbetsgrupp Infrastruktur, tema korsningar

Uppstartsmöte för en arbetsgrupp för infrastrukturfrågor. Tema idag är korsningsregler. Lagstiftningen för hur trafikanter ska bete sig i olika situationer är minst sagt komplex. Därtill finns många olika sätt att inom lagens ram utforma korsningspunkter. Transportstyrelsen har föreslagit att cykelpassager ska utgå ur lagstiftningen. I Svenska Cykelstäders politiska program står att reglerna behöver utvecklas – det här mötet är ett första steg i att specificera och enas kring hur vi vill ha det. Vi diskuterar även formerna för fortsatt samverkan.

Datum: Tisdag 2 september
Tid: 13:00–15:00
Mötet är öppet för Svenska Cykelstäders kommuner samt andra sakkunniga inom föreningen (t.ex. våra forskare och konsulter) och intresserade regioner. 

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Mötet kan komma att spelas in.

Omslagsbild: Rullsa/Mostphotos