Image

2 juni 2021 kl. 10-12 WORKSHOP: Ett cykelvänligare Sverige – utveckling av en nationell plattform för cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänligast används idag av kommuner inom Stockholmsområdet. Många andra kommuner och regioner runt om i landet har också satsningar på cykelvänlig arbetsplats. På denna workshop utforskar vi hur vi kan skala upp plattformen Cykelvänligast nationellt, så att det kan bli ett koncept som fler av Sveriges kommuner och regioner kan ansluta sig till och använda som ett gemensamt paraply för beteendeåtgärder kopplat till cykling.

Tanken är att detta ska komplettera lokala initiativ som kommuner vill genomföra på egen hand för att kunna skala upp satsningar och få ett större genomslag. Målet är att plattformen ska flyttas över till nationell nivå på sikt, och då i första hand till organisationerna Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder.

Målgruppen för denna workshop är kommuner och regioner som är intresserade av att jobba med konceptet cykelvänlig arbetsplats, men som inte tidigare har någon erfarenhet av liknande satsningar. Inför workshopen har samtal förts med de kommuner och regioner som redan implementerat liknande satsningar på Cykelvänlig arbetsplats. Dessa diskussioner blir en del av utgångspunkten för denna workshop.

Anmäl dig här, senast 31 maj. Länk till Zoom skickas ut dagen innan workshopen till alla som anmält sig. 

OM CYKELVÄNLIGAST

Cykelvänligast startade under våren 2019 i Stockholm med ambitionen att forma en gemensam plattform för kommuner att bedriva cykelsatsningar. Cykelvänligast är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, Energi- och klimatrådgivningen, Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder.

Cykelvänligast är en kommunneutral plattform som alla regioner och kommuner kan använda för att driva påverkansåtgärder kopplat till cykling. Huvudkonceptet, "Cykelvänlig arbetsplats" är en sammanslagning av de erfarenheter som redan fanns i befintliga kommuner och regioner som genomfört liknande satsningar. Under åren har konceptet vidareutvecklats, tanken är nu att plattformen också ska kunna breddas för åtgärder som rör exempelvis resande hos barn och unga samt fritidsresor med mera.

Välkomna!

Viktor Nordahl Bäcklund, Projektledare Cykelvänligast
Emilia Sternberg, Projektledare Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder
För frågor om workshopen, kontakta emilia.sternberg@cykelframjandet.se, 073 – 078 08 35

Omslagsbild: Ümit Yıldırım/Unsplash/Cykelvänligast