Radschnellweg RS1

Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra?

Välkommen till webbinarium som arrangeras av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling.

Bättre folkhälsa, minskade utsläpp och ökad tillgänglighet – det kan bli effekten av bättre nationell och regional infrastruktur för cykling och gång. Men hur når vi dit? I detta webbinarium diskuterar myndigheter och regioner vilka utmaningar och möjligheter som finns i den nationella transportplaneringen utifrån strävan mot att fler ska vilja välja cykeln som färdmedel.

PROGRAM

  • Cykling i Trafikverkets inriktningsunderlag. Rami Yones, Trafikverket
  • Regionernas remissynpunkter
    • Region Uppsala, Cecilia Carlqvist
    • Region Skåne, Lisa During Janson och Ludvig Widestam
    • Västra Götalandsregionen, Aako Raoofi
  • Kommentar: Ida Nelson, Naturvårdsverket
  • Diskussion och frågestund

Datum: onsdag 17 mars
Tid: 13:00-14:00
Anmäl dig här!
Frågor? emil.rensvala@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84


VARMT VÄLKOMNA
önskar Riksdagens Cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling.

Styrgruppen för cykelnätverket
Abraham Halef (S) 
Ulrika Jörgensen (M)
Helena Antoni (M)
Jessica Thunander (V)
Emma Berginger (MP)