Image

Webbinarium: Cykling mot enkelriktat – vad händer nu?

Cykling mot enkelriktat är en vanlig företeelse i Europa. En studie som Sweco gjort på uppdrag av Svenska Cykelstäder visar att det är bra för både framkomlighet och trafiksäkerhet. I Sverige blev det nyligen förbjudet för väghållare att undanta cyklister från enkelriktningen, efter ett beslut av Transportstyrelsen. Vad händer nu i Stockholms stad och andra kommuner? Hur kan kommuner inom lagstiftningens ramar införa dubbelriktad cykeltrafik på gator där motorfordon bara får färdas i ena riktningen? På vilka platser är det lämpligt och vilka är effekterna?

PROGRAM

  • Cykling mot enkelriktat i Sverige och Europa: Litteraturstudie och expertintervjuer. Björn Sax Kaijser, trafikplanerare, Sweco.
  • Dubbelriktad cykling på gator där motorfordon bara får färdas i ena riktningen i Sverige: några exempel.
    • Stockholms stad. Per-Åke Tjärnberg, projektledare och Joakim Boberg, cykelsamordnare
    • Göteborgs stad. Malin Månsson, cykelstrateg.
    • Karlstads kommun. David Nordström, cykelsamordnare.
  • Öppen frågestund, där även Transportstyrelsen medverkar, liksom andra kommuner som har dubbelriktad cykling på gator där motorfordon bara färdas i ena riktningen.

Datum: måndag 11 maj
Tid: 13:00-14:00
Anmäl dig här!
Webbinariet riktar sig till planerare, politiker och andra som är intresserade av framtidens resande.
Frågor? info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84