Image

1 december 2021 Webbinarium: Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel

Välkomna till webbinarium som arrangeras av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling

Intresset för cykling i blandtrafik växer. Den starkt växande cykelsporten och cykelturismen förser landsvägarna med nya trafikanter. Inne i stadskärnor finns ett intresse från kommuner att skapa låghastighetsgator på cyklandes villkor. Samtidigt har arbetet med nollvisionen inte varit framgångsrikt när det gäller att minska antalet döda och allvarligt skadade på cykel. 

Svenska proffscyklister har nyligen vittnat om sin utsatthet och efterfrågat lagändringar. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda omkörningsreglerna. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har gått igenom den allt större mängden litteratur och utifrån det kommit med förslaget att cyklande ska ”köras om som om de vore en bil”. Under webbinariet hör vi förslaget presenteras och representanter för olika trafikantgrupper reagera på det.

Medverkande

Katja Kircher, forskningsledare Trafikanternas uppmärksamhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Leif Karlsson, generalsekreterare, Svenska Cykelförbundet
Jacob Hartman Berger, regionchef, Sveriges Åkeriföretag
Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsansvarig, M Sverige
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, Sveriges MotorCyklister

Moderator: Emil Rensvala, sekreterare i Riksdagens cykelnätverk och verksamhetsledare i Svenska Cykelstäder.

Datum: onsdag 1 december
Tid: 12:00-13:00
Plats: Zoom
Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.
Kontakt: emil.rensvala@svenskcykling.se / 073-324 77 84

VARMT VÄLKOMNA
önskar Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling.

Styrgruppen för cykelnätverket
Abraham Halef (S) 
Ulrika Jörgensen (M)
Anders Hansson (M)
Jessica Thunander (V)
Emma Berginger (MP)

Omslagsbild: Mikael Stenberg/Cykelfrämjandet