Image

Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre fokusområden:

Kunskapsutbyte

Svenska Cykelstäder fungerar som en brygga mellan landets mest kompetenta aktörer inom cykelområdet. Men att tillhöra de bästa kan vara utmanande när man är först med nya idéer och lösningar. Cykelstäderna löser problemet genom att vara ett forum för utbyte, utveckling och förfining av innovation.

Samverkan

Genom Svenska Cykelstäder får medlemmarna möjlighet att samverka, bland annat genom rikstäckande kampanjer som tidigare drivits lokalt. Gemensamma kampanjer får större verkningskraft då budskapet når ut till fler. På det sättet blir kampanjerna mer verksamma och kostnadseffektiva.

Opinionsbildning

Vi arbetar målmedvetet med att utveckla arbetet inom s.k. ”hårda”, ”mjuka” och organisatoriska faktorer för ökad vardagscykling. Men genom att ligga steget före andra möter vi också utmaningar såsom föråldrad lagstiftning, finansieringsmodeller och attityder, något vi aktivt uppmärksammar genom opinionsbildande aktiviteter.


Synergieffekter

Genom Svensk Cykelstäders tre fokusområden skapas följande synergier:

Kvaliteten höjs av nätverkande och kunskapsutbyte.

Samverkan ger större möjlighet att få mer gjort med samma resurser.

Opinionsbildningen blir skarp när landets bästa aktörer står bakom den.

Image

Vi stödjer

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Detta vill vi vara med och förändra! Trygga cykelvägar, bilfria zoner runt skolor och cykling i läroplanen är några viktiga åtgärder som vi arbetar för. Läs mer på Generation Peps hemsida.