Svenska Cykelstäders strategi

Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre fokusområden:

 

 • Opinionsbildning

  Som representanter för svensk best-practice visar vi vägen för andra aktörer inom cykelområdet – vi leder utvecklingen inom s.k. ”hårda”, ”mjuka” och organisatoriska faktorer för ökad vardagscykling. Men genom att ligga steget före andra möter vi också utmaningar såsom föråldrad lagstiftning, finansieringsmodeller och attityder, något vi aktivt uppmärksammar genom opinionsbildande aktiviteter.

 • Kunskapsutbyte

  Svenska Cykelstäder fungerar som en brygga mellan landets mest kompetenta aktörer inom cykelområdet. Men att tillhöra de bästa kan vara utmanande när man är först med nya idéer och lösningar. Cykelstäderna löser problemet genom att vara ett forum för utbyte, utveckling och förfining av innovation.

 • Samverkan

  Genom Svenska Cykelstäder får medlemmarna möjlighet att samverka, bland annat genom rikstäckande kampanjer som tidigare drivits lokalt. Gemensamma kampanjer får större verkningskraft då budskapet når ut till fler och man kan fördela resurser mellan fler. På det sättet blir kampanjerna mer verksamma och mer kostnadseffektiva.

Synergieffekter

Genom Svensk Cykelstäders tre fokusområden skapas följande synergier:

  • Opinionsbildningen blir skarp när landets bästa aktörer står bakom den.
  • Kvaliteten höjs av nätverkande och kunskapsutbyte.
  • Samverkan ger större möjlighet att få mer gjort med samma resurser.

Att vara medlem i Svenska Cykelstäder är därför en kvalitetsmärkning på att man tillhör de bästa aktörerna inom cykling, och menar allvar med sina ambitioner för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer.

Föreningsdokument