Cykelstädernas träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter

Prel. program Östersund 21 maj 2018 Östersunds Rådhus, Rådhusgatan 21 08:30-09:30 Kaffe, registrering och mingel 09:30-10:00 Välkomna 10:00-11:30 Workshop 1 11:30-13:00 Lunch 13:00-14:30 Workshop 2 14:30-15:00 Fika 15:00-16:00 Årsmöte 16:15-17:45 Workshop 3 / styrelsemöte 18:00-framåt Middag och mingel Länk till anmälan för medlemmar   Cykelstäderna anordnar middag som dessutom är öppen för alla som ska gå på nationella cykelkonferensen. Plats: …

COWI blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Med en cykelsatsning i ryggen blir COWI associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Konsultfirman märker en ökad efterfrågan på tjänster kopplade till cykel och kraftsamlar nu inom området. COWI:s Pernilla Sott ser fram emot kunskapsutbytet inom Cykelstäderna: – Ett engagemang i Svenska Cykelstäder ligger helt i linje med vår satsning på hållbarhet och cykel. Vi kommer under året bland annat ta …

Se cyklingens potential för framtidens transportsystem

Emil Törnsten Nyheter

”Det handlar också om grundläggande tillgänglighet, trygghet och framkomlighet i hela landet.” Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån En attraktiv cykelinfrastruktur, som är framkomlig och säker, är avgörande för att cyklingen ska öka och bli tryggare. Cykelinvesteringar är dessutom lönsamma för samhällsekonomin. De avsatta medlen till cykelinfrastruktur som föreslås i nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029  är dock otillräckliga, konstaterar …

VTI går in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan inom cykelfrågor ökar. Detta gör att VTI går in i Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Måndag den 19 mars invigs VTI:s nya cykelforskningscentrum. VTI har fått i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. …

Svenska Cykelstäder besökte riksdagen och infrastrukturministern

Emil Törnsten Nyheter

Svenska Cykelstäder var på plats när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Riksdagens Cykelnätverk den 7 mars för att prata om nästa steg kring den nationella cykelstrategin, Ministerns slutsats var tydlig: – Högre ambitionsnivåer kommer att krävas framöver, sade ministern. Inför en publik bestående av riksdagsledamöter och cykelorganisationer berättade ministern om sin cykelbakgrund. Han avslöjade att han cyklar en del själv, nyligen …

”Håll självkörande fordon borta från cyklisterna”

Emil Törnsten Nyheter

Det skriver Svenska Cykelstäders Henrik Oretorp tillsammans med Cykelfrämjandets Lars Strömgren och Svensk Cyklings Klas Elm i Ny Teknik efter förslaget att självkörande fordon utan tillstånd ska få framföras på cykelvägar. Läs debattartikeln här.

Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder nya partners i 2030-sekretariatet

Emil Törnsten Nyheter

Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder är ny partner i 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sekretariatet ser det som en mycket viktig strategisk förstärkning inom beteendedelen av omställningen, som ges hög prioritet detta valår. – Svenska Cykelstäder representerar de bästa cykelkommunerna, och har som mål att bli en välkänd opinionsbildare för att fler ska …

Cykelstäderna deltar på cykelmässa

Emil Törnsten Nyheter

Lördag den 17 mars kl. 11.30 är Svenska Cykelstäder medarrangör till ett panelsamtal om cyklingspolitik på Svenska Cykelmässan i Kista, Stockholm. I panelen finns några av landets ledande cykelpolitiker.  Varför är det viktigt att satsa på cykling? Vilka utmaningar står vi för inför framtiden? Vilka faktorer är de viktigaste att fokusera på? Vilken roll har politiker på kommunal och regional nivå? …

ÅF går in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Under parollen ”Providing leading solutions for generations to come” går ingenjörs- och designföretaget ÅF in som associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Cykeln är en självklar del av hållbar mobilitet och framtidens städer, vilket är något som ÅF redan idag arbetar mycket med. Ökad cykling är en lösning på många av de utmaningar som kommer göra världen bättre för kommande generationer, …

Cykelgator i fokus vid Linköpingsträff

Emil Törnsten Nyheter

I samband med den nationella cykelstrategin föreslog regeringen ett antal lagändringar. Ett är att införa cykelgator (ibland kallat cykelfartsgator) i lagstiftningen, något som redan testats i bland annat Linköping. Temat var därför passande när Cykelstäderna möttes i just Linköping den 11-12 januari.  Är fler cykelgator önskvärda? I vilka situationer kan blandade trafikytor användas, och i vilka inte? Hur påverkar detta diskussioner …