Region Uppsala nu medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

– Svenska Cykelstäder är ett viktigt nätverk med kommuner och organisationer som vill lägga in en högre växel och med tuffa kriterier och krav på höga ambitioner och tydliga politiska mål. Det ligger helt i linje med Region Uppsalas arbete för ökad cykelanvändning. Genom vårt medlemskap kan vi nu både få inspiration och inspirera andra i vårt arbete och med …

Träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter

Fokus låg på diskussioner och erfarenhetsutbyte när Cykelstäderna träffades i Östersund den 21 maj. Under dagen diskuterades tekniska detaljer såväl som bredare penseldrag kring sex teman: Säkerhet vs framkomlighet Mätningar, uppföljning och målformuleringar Cykelgator Hur skapa acceptans för cykling och cykelinvesteringar? Korsningar Nudging Det finns i varierande grad goda exempel från hur medlemmarna gått till väga. I vissa fall är …

Henrik Oretorp får Svensk Cyklings opinionspris 2018

Emil Törnsten Nyheter

Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda, går i år till Henrik Oretorp, tidigare kommunråd i Halmstad för hans arbete med Svenska Cykelstäder. Motiveringen lyder: Med fast styrning har Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad, i sin roll som ordförande bidragit till att Svenska Cykelstäder, som startades 2014, tagit en allt större plats i …

Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund

Emil Törnsten Nyheter

Välkommen till Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund! Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Östersund samlas deltagarna på Svenska Cykelstäders traditionella mingel. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat! Plats: Jazzköket, Prästgatan 44 Dag: måndag 21 maj Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt Självkostnadspris, betalas på plats Du anmäler dig via denna länk. OBS! Sista anmälningsdag är 17 …

Östersund blir cykelstad

Emil Törnsten Nyheter

Östersund blir den 28:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Värdstaden för årets nationella cykelkonferens 22-23 maj välkomnas nu in Cykelsveriges finrum. För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Östersund har ett mål att 20 % av alla resor inom staden ska ske med cykel år 2020. – För att nå detta har …

Frukostseminarium om cykling, samhällsekonomi och finansiering

Emil Törnsten Nyheter

Decennier av uteblivna investeringar har genererat en cykelskuld på 40 miljarder kronor. Det råder idag politisk enighet om att den ska byggas bort, eftersom varje investerad krona ger fler tillbaka till samhället.  Men flera systemfel hindrar möjligheten att finansiera nya cykelbanor och cykelparkeringar. Vad är nästa steg för att säkra finansieringen av framtidens cykelinfrastruktur?   Datum: 16 maj Frukostseminarium: 08:00-09:00 (frukost från 07:30) Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron …

Cykelstädernas träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter

Prel. program Östersund 21 maj 2018 Östersunds Rådhus, Rådhusgatan 21 08:30-09:30 Kaffe, registrering och mingel 09:30-10:00 Välkomna 10:00-11:30 Workshop 1 11:30-13:00 Lunch 13:00-14:30 Workshop 2 14:30-15:00 Fika 15:00-16:00 Årsmöte 16:15-17:45 Workshop 3 / styrelsemöte 18:00-framåt Middag och mingel Länk till anmälan för medlemmar   Cykelstäderna anordnar middag som dessutom är öppen för alla som ska gå på nationella cykelkonferensen. Plats: …

COWI blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Med en cykelsatsning i ryggen blir COWI associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Konsultfirman märker en ökad efterfrågan på tjänster kopplade till cykel och kraftsamlar nu inom området. COWI:s Pernilla Sott ser fram emot kunskapsutbytet inom Cykelstäderna: – Ett engagemang i Svenska Cykelstäder ligger helt i linje med vår satsning på hållbarhet och cykel. Vi kommer under året bland annat ta …

Se cyklingens potential för framtidens transportsystem

Emil Törnsten Nyheter

”Det handlar också om grundläggande tillgänglighet, trygghet och framkomlighet i hela landet.” Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån En attraktiv cykelinfrastruktur, som är framkomlig och säker, är avgörande för att cyklingen ska öka och bli tryggare. Cykelinvesteringar är dessutom lönsamma för samhällsekonomin. De avsatta medlen till cykelinfrastruktur som föreslås i nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029  är dock otillräckliga, konstaterar …

VTI går in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan inom cykelfrågor ökar. Detta gör att VTI går in i Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Måndag den 19 mars invigs VTI:s nya cykelforskningscentrum. VTI har fått i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. …