Cykelstäder i riksdagen: ”Olagligt att bygga statliga cykelvägar”

Emil Törnsten Nyheter

Inför årets betänkande av cykelfrågor bjöds Svenska Cykelstäder in till riksdagens trafikutskott tillsammans med Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Cykelorganisationerna höll ett gemensamt föredrag om varför det är nödvändigt med moderniserad väglagstiftning. – Det är idag förbjudet för Trafikverket att bygga cykelväg längs med motorvägar och järnvägar, vilket vi vill möjliggöra genom att ändra i lagen som reglerar vad allmänna vägar …

Nollvision för trafikdöd kräver sänkt bashastighet i tätorter

Emil Törnsten Nyheter

Ökad cykling räddar, förlänger och förbättrar liv. För att nå dit krävs säkra och trygga trafikmiljöer. Kommunerna ska fortsättningsvis ha möjlighet att skylta olika hastigheter, men vi kan inte ha 50 km/t som bashastighet om vi ska nå nollvisionen. Det skriver vi idag tillsammans med hälso- och trafikexperter i Dagens Nyheter. Läs hela artikeln här. ”Vi anser att det är …

Förläng cykelsäsongen och förläng livet – cykla 14 februari

Emil Törnsten Nyheter

Den som förlänger sin cykelsäsong förlänger också sitt liv. Detta eftersom cykling året om minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det ett problem att var tredje sommarcyklist ställer in cykeln på vintern. Nu måste villkoren för att cykla på vintern bli bättre. Det skriver företrädare för tre svenska cykelorganisationer och Hjärt-Lungfonden. De uppmanar alla att cykla på Vintercyklingens dag, 14 …

Fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling

Emil Törnsten Nyheter

Cyklingen har minskat bland barn och unga och deras hälsa försämras. Uppmaningen och uppropet Låt barnen styra! handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har dokumenterat positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att …

Förläng säsongen – förläng livet

Emil Törnsten Nyheter

Förläng säsongen – förläng livet är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status för att uppnå vår gemensamma vision om att 50 % av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske …

Sweco blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Som Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur jobbar Sweco med att få in cykelperspektivet från tidig planering till detaljutformning. Med förhoppning om ett brett samarbete kring cykelplanering går de nu med i Svenska Cykelstäder.

”Beklämmande när regeringen rubbar överenskomna cykelsatsningar”

svenskacykelstader Nyheter

Region Stockholm är ny medlem i Svenska Cykelstäder och regionrådet Gustav Hemming (C) ser stor potential i att skapa en gemensam nationell allians mot rådande bilnormer – och för cykling.
– Inom den nationella politiken ses cykling fortfarande inte som ett transportslag jämbördigt andra. Det vill vi ändra på.

“Cykling är en rättvisefråga som måste prioriteras”

Emil Törnsten Nyheter

Att öka cyklingens andel av transporterna anses vara en viktig åtgärd – inte bara för klimatet utan även som en preventiv sjukvårdsinsats. Det här har dock ofta setts som en marginell storstadsfråga vilket nu ifrågasätts i olika potentialstudier.  Ett antal regioner runt om i landet har undersökt hur många som kan ta sig till jobb och skola med cykel – …

Låt barnen styra!

Emil Törnsten Nyheter

Låt barnen styra! är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Vår gemensamma målsättning är att hälften av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska …

Svenska Cykelstäder: Ta fram lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Emil Törnsten Nyheter

Efter att länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att underkänna stadens skyltning av cykling mot enkelriktat kan cykelsatsningar i hela landet komma att läggas på is. Nu växer kraven från kommunerna på moderniserad lagstiftning. – Ökad cykling ger stora vinster för samhället, men det förutsätter också att den som cyklar kan få en gen och trygg väg från A till B. …