Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen. Genom att gå med stödjer regionen den gemensamma visionen att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel. – Föreningen är en bra …

Resultat från workshop om finansiering av cykelinfrastruktur 16 maj

Emil Törnsten Nyheter

Den 16:e maj anordnade Svenska Cykelstäder tillsammans med Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Trafikutredningsbyrån en workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. Det behövs ökade anslag till attraktiva och säkra cykelvägar. Vissa kommuner och regioner avsätter betydande anslag till cykling, men hur får man med övriga? Och vad krävs för att den nationella nivån ska komma ikapp? Dagen inleddes med ett öppet …

Svenska Cykelstäder utökas med Region Skåne

Emil Törnsten Nyheter

Som en av de första regionerna är Region Skåne nu medlem i den ideella föreningen Svenska Cykelstäder. Nu fortsätter arbetet med att öka och förbättra cyklingen i Skåne. År 2017 antogs Cykelstrategi för Skåne som pekar ut riktningen för den regionala planeringen för cykel. Strategin bygger på målet att cyklingen ska öka med 58 procent till 2030. – Uppnås målet …

Nationell planen presenterad av regeringen: ”En skam att stryka cykelinvesteringar”

Emil Törnsten Nyheter

Den nationella transportplanen, som specificerar hur regeringens 700 miljarder till infrastruktur ska användas under åren 2018–2029, presenterades vid lunchtid idag av regeringen. Planen baseras på det förslag som Trafikverket tog fram 2017, vilket kritiserades hårt av bl.a. Svenska Cykelstäder och andra cykelorganisationer. Myndigheten Naturvårdsverket gick i sitt remissvar så långt som att avstyrka planförslaget. Trots detta lade infrastrukturminister Tomas Eneroth …

Nacka trampar in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter

Nacka satsar på att förbättra förutsättningarna för att cykla. Som ett led i det arbetet går kommunen nu med i Svenska Cykelstäder, en förening för landets bästa cykelkommuner där man kan dela erfarenheter och kunskap.  Ett kriterium för att gå med i Svenska Cykelstäder är att ha ett tidsatt och mätbart mål för ökad cykling. Nacka har ett mål att …

Region Uppsala nu medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

– Svenska Cykelstäder är ett viktigt nätverk med kommuner och organisationer som vill lägga in en högre växel och med tuffa kriterier och krav på höga ambitioner och tydliga politiska mål. Det ligger helt i linje med Region Uppsalas arbete för ökad cykelanvändning. Genom vårt medlemskap kan vi nu både få inspiration och inspirera andra i vårt arbete och med …

Träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter

Fokus låg på diskussioner och erfarenhetsutbyte när Cykelstäderna träffades i Östersund den 21 maj. Under dagen diskuterades tekniska detaljer såväl som bredare penseldrag kring sex teman: Säkerhet vs framkomlighet Mätningar, uppföljning och målformuleringar Cykelgator Hur skapa acceptans för cykling och cykelinvesteringar? Korsningar Nudging Det finns i varierande grad goda exempel från hur medlemmarna gått till väga. I vissa fall är …

Henrik Oretorp får Svensk Cyklings opinionspris 2018

Emil Törnsten Nyheter

Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda, går i år till Henrik Oretorp, tidigare kommunråd i Halmstad för hans arbete med Svenska Cykelstäder. Motiveringen lyder: Med fast styrning har Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad, i sin roll som ordförande bidragit till att Svenska Cykelstäder, som startades 2014, tagit en allt större plats i …

Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund

Emil Törnsten Nyheter

Välkommen till Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund! Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Östersund samlas deltagarna på Svenska Cykelstäders traditionella mingel. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat! Plats: Jazzköket, Prästgatan 44 Dag: måndag 21 maj Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt Självkostnadspris, betalas på plats Du anmäler dig via denna länk. OBS! Sista anmälningsdag är 17 …

Östersund blir cykelstad

Emil Törnsten Nyheter

Östersund blir den 28:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Värdstaden för årets nationella cykelkonferens 22-23 maj välkomnas nu in Cykelsveriges finrum. För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Östersund har ett mål att 20 % av alla resor inom staden ska ske med cykel år 2020. – För att nå detta har …