Foto: Shutterstock/Christian Mueller

Förlåtande beläggning på cykelbanor – var ska den placeras?

Emil Törnsten Nyheter

Går det att minska cyklisters skador om det sker en olycka? Att lägga ut stötdämpande, förlåtande, beläggning bestående av asfalt med gummigranulat på cykelvägnätet kan vara ett sätt. Sara Malm och Erik Stigell från Trivector beskriver resultat från ett nytt forskningsprojekt. Forskning för att få fram förlåtande beläggning som fungerar att cykla på har pågått i Sverige i ett antal …

Utanför trafikutskottets sammanträdessal. Fr.v. Emil Törnsten, koordinator Svenska Cykelstäder, Moa Rasmusson, ordf. Svenska Cykelstäder, Klas Elm, VD Svensk Cykling, Anna Niska, föreståndare VTI Cykelcentrum, Jones Karlström, bitr. föreståndare VTI Cykelcentrum

Svenska Cykelstäder i riksdagen

Emil Törnsten Nyheter

Vilka verktyg behöver landets kommuner och regioner för att öka cyklingen? När riksdagens trafikutskott behandlade betänkandet kring cykelfrågor deltog Svenska Cykelstäder. Budskapet: cyklingens status behöver höjas på den nationella nivån. Och det är bråttom. Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder, visade under sitt föredrag en lång lista på länder som har antagit nationella cyklingsmål. Sverige saknas på listan. – Riksdagen …

Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna

God Jul och Gott Nytt År!

Emil Törnsten News, Nyheter

Det nalkas mot jul och det är dags att summera året som gått och blicka framåt nya utmaningar. Under 2018 har vi haft nöjet att välkomna flera nya kommuner som medlemmar. Vi har även möjliggjort för regioner att bli medlemmar och tre har tagit chansen att gå med i föreningen. Hjärtligt välkomna alla nya medlemmar. Det är glädjande att så …

Falun blir medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Falu kommun är numera medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Kommunens arbete med att öka och förbättra cyklingen i Falun, allt enligt kommunens upprättade cykelplan, fortsätter. Tidigare i år bestämde sig kommunen för att ansöka om att bli medlem i Svenska Cykelstäder, efter att föreningen identifierat Falun som en blivande medlem utifrån kommunens arbete med cykling. För att bli medlem i …

Lyckad höstträff

Emil Törnsten Nyheter

Rekordmånga engagerade cykelexperter, praktiker och politiker deltog i Svenska Cykelstäders höstträff 17-18 oktober i Stockholm, som i år arrangerades tillsammans med VTI Cykelcentrum. Intressanta föredrag, bra möjlighet till långa diskussioner och ett generöst erfarenhetsutbyte bidrog till att höjd kunskapsnivå kring cykeln i planeringen. Från VTI presenterade Jones Karlström både Cykelcentrum/VTI och det aktuella kunskapsläget gällande framkomlighet och säkerhet för cyklister vid vägarbeten. Ida Järlskog redogjorde för regeringsuppdraget Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag …

Vardag för dig, systeminnovation för mig

Emil Törnsten Nyheter

Ännu idag anses cykling fortfarande inte vara ett seriöst transportslag i många europeiska länder. Åratal av transportplanering till fördel för biltrafik har skapat stadsrum och infrastruktur där det är svårt för cyklisten att få plats, skriver Trivectors Malin Mårtensson.  I ett projekt som löpt det senaste året har cykelexperter från tre ledande cykelstäder i Europa samlats för att diskutera och …

Fastigheter för en cykelanpassad vardag

Emil Törnsten Nyheter

Västerås har trots en förväntad befolkningsökning målsättningen att biltrafikmängden ska minska till år 2026. Majoriteten av resorna ska istället ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som fastighetsägare ser vi i Tornet detta som en spännande utmaning och vi har så att säga gått ”all in” för att skapa förutsättningar för detta mål i vårt nya område kvarteret Triton, skriver Henrik …

Cykelstädernas höstträff i samarbete med VTI Cykelcentrum

Emil Törnsten Nyheter

Den 17-18 okt är det dags för Cykelstädernas höstträff i Stockholm dit alla medlemmar är välkomna. Denna gång är VTI Cykelcentrum medarrangör vilket ger en extra vetenskaplig tyngd. Nytt är också att mötesplatsen riktar sig bredare än tidigare till verksamma inom exempelvis drift och underhåll, detaljplanering och politik. Sista anmälningsdag 10 oktober här. Varmt välkommen! Adress: CCC Stockholm City Conference …

Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Västra Götalandsregionen går med i Svenska Cykelstäder. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen. Genom att gå med stödjer regionen den gemensamma visionen att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel. – Föreningen är en bra …

Resultat från workshop om finansiering av cykelinfrastruktur 16 maj

Emil Törnsten Nyheter

Den 16:e maj anordnade Svenska Cykelstäder tillsammans med Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Trafikutredningsbyrån en workshop kring finansiering av framtidens cykelinfrastruktur. Det behövs ökade anslag till attraktiva och säkra cykelvägar. Vissa kommuner och regioner avsätter betydande anslag till cykling, men hur får man med övriga? Och vad krävs för att den nationella nivån ska komma ikapp? Dagen inleddes med ett öppet …