Nätverksträff med årsmöte 21/5 i Helsingborg

Emil Törnsten Nyheter

Den 21:a maj, dagen innan den nationella cykelkonferensen, träffas Svenska Cykelstäder för en nätverksträff med årsmöte i Helsingborg. De olika strimmorna riktar sig till anställda i medlemsorganisationerna som arbetar med infrastruktur/cykelplanering, MM/kommunikation samt till politiker. Ämnen som berörs är bl.a. opinionsbildning, infrastrukturinventering och optimering av cykelstrategier. Medlemmar kan anmäla deltagande senast 15/5 via denna länk. Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen. Järnvägsgatan 22, 252 …

Foto: Trollhättans kommun

Barnens hälsa i fokus när Trollhättan cykelsatsar

Emil Törnsten Nyheter

Projektet Cykelsommar. Foto: Trollhättans kommun Med våren kommer också cyklisterna i många svenska städer. En stor andel av dem är vuxna och oro har uttryckts över att barns cyklande minskar. Trollhättan är en av kommunerna som vill vända utvecklingen. Barn och unga behöver minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det kan låta lite, men faktum är att ytterst få …

Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj 2019 i Helsingborg

Emil Törnsten Nyheter

Foto: Kitchen & Table Helsingborg Den 21:a maj har Cykelstäderna nätverksträff i Helsingborg. Senare, på kvällen innan den nationella cykelkonferensen som är 22-23 maj i Helsingborg, samlas deltagarna på Svenska Cykelstäders traditionella mingel som är öppet för alla deltagare på den nationella cykelkonferensen. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat! Under kvällen kommer det att hållas ett antal intressanta Ignite …

Cykelstädernas höstkonferens 23-24 oktober i Göteborg

Emil Törnsten Nyheter

Höstkonferensen kommer att ha ett brett program inom infrastruktur, beteendepåverkan, projektering, detaljplanering och drift och underhåll. Ett stort fokus är på erfarenhetsutbyte mellan kommuner, regioner och andra som är verksamma inom arbetet för ökad cykling. Detaljerat program presenteras närmare inpå. SISTA ANMÄLNINGSDAGAnmäl deltagande senast 16/10 via denna länk ADRESSVåning 2026, Trafikkontoret, Lilla Bommen 1 KOSTNADKonferensen är kostnadsfri för Svenska Cykelstäders medlemmar. …

Foto: Shutterstock/Christian Mueller

Förlåtande beläggning på cykelbanor – var ska den placeras?

Emil Törnsten Nyheter

Går det att minska cyklisters skador om det sker en olycka? Att lägga ut stötdämpande, förlåtande, beläggning bestående av asfalt med gummigranulat på cykelvägnätet kan vara ett sätt. Sara Malm och Erik Stigell från Trivector beskriver resultat från ett nytt forskningsprojekt. Forskning för att få fram förlåtande beläggning som fungerar att cykla på har pågått i Sverige i ett antal …

Utanför trafikutskottets sammanträdessal. Fr.v. Emil Törnsten, koordinator Svenska Cykelstäder, Moa Rasmusson, ordf. Svenska Cykelstäder, Klas Elm, VD Svensk Cykling, Anna Niska, föreståndare VTI Cykelcentrum, Jones Karlström, bitr. föreståndare VTI Cykelcentrum

Svenska Cykelstäder i riksdagen

Emil Törnsten Nyheter

Vilka verktyg behöver landets kommuner och regioner för att öka cyklingen? När riksdagens trafikutskott behandlade betänkandet kring cykelfrågor deltog Svenska Cykelstäder. Budskapet: cyklingens status behöver höjas på den nationella nivån. Och det är bråttom. Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder, visade under sitt föredrag en lång lista på länder som har antagit nationella cyklingsmål. Sverige saknas på listan. – Riksdagen …

Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna

God Jul och Gott Nytt År!

Emil Törnsten News, Nyheter

Det nalkas mot jul och det är dags att summera året som gått och blicka framåt nya utmaningar. Under 2018 har vi haft nöjet att välkomna flera nya kommuner som medlemmar. Vi har även möjliggjort för regioner att bli medlemmar och tre har tagit chansen att gå med i föreningen. Hjärtligt välkomna alla nya medlemmar. Det är glädjande att så …

Falun blir medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Falu kommun är numera medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Kommunens arbete med att öka och förbättra cyklingen i Falun, allt enligt kommunens upprättade cykelplan, fortsätter. Tidigare i år bestämde sig kommunen för att ansöka om att bli medlem i Svenska Cykelstäder, efter att föreningen identifierat Falun som en blivande medlem utifrån kommunens arbete med cykling. För att bli medlem i …

Lyckad höstträff

Emil Törnsten Nyheter

Rekordmånga engagerade cykelexperter, praktiker och politiker deltog i Svenska Cykelstäders höstträff 17-18 oktober i Stockholm, som i år arrangerades tillsammans med VTI Cykelcentrum. Intressanta föredrag, bra möjlighet till långa diskussioner och ett generöst erfarenhetsutbyte bidrog till att höjd kunskapsnivå kring cykeln i planeringen. Från VTI presenterade Jones Karlström både Cykelcentrum/VTI och det aktuella kunskapsläget gällande framkomlighet och säkerhet för cyklister vid vägarbeten. Ida Järlskog redogjorde för regeringsuppdraget Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag …

Vardag för dig, systeminnovation för mig

Emil Törnsten Nyheter

Ännu idag anses cykling fortfarande inte vara ett seriöst transportslag i många europeiska länder. Åratal av transportplanering till fördel för biltrafik har skapat stadsrum och infrastruktur där det är svårt för cyklisten att få plats, skriver Trivectors Malin Mårtensson.  I ett projekt som löpt det senaste året har cykelexperter från tre ledande cykelstäder i Europa samlats för att diskutera och …