Region Uppsala nu medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

– Svenska Cykelstäder är ett viktigt nätverk med kommuner och organisationer som vill lägga in en högre växel och med tuffa kriterier och krav på höga ambitioner och tydliga politiska mål. Det ligger helt i linje med Region Uppsalas arbete för ökad cykelanvändning. Genom vårt medlemskap kan vi nu både få inspiration och inspirera andra i vårt arbete och med …

Träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Fokus låg på diskussioner och erfarenhetsutbyte när Cykelstäderna träffades i Östersund den 21 maj. Under dagen diskuterades tekniska detaljer såväl som bredare penseldrag kring sex teman: Säkerhet vs framkomlighet Mätningar, uppföljning och målformuleringar Cykelgator Hur skapa acceptans för cykling och cykelinvesteringar? Korsningar Nudging Det finns i varierande grad goda exempel från hur medlemmarna gått till väga. I vissa fall är …

Henrik Oretorp får Svensk Cyklings opinionspris 2018

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Svensk Cyklings opinionspris, som premierar insatser som påverkat synen på cykling i en konstruktiv anda, går i år till Henrik Oretorp, tidigare kommunråd i Halmstad för hans arbete med Svenska Cykelstäder. Motiveringen lyder: Med fast styrning har Henrik Oretorp, kommunråd i Halmstad, i sin roll som ordförande bidragit till att Svenska Cykelstäder, som startades 2014, tagit en allt större plats i …

Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Välkommen till Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Östersund! Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Östersund samlas deltagarna på Svenska Cykelstäders traditionella mingel. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat! Plats: Jazzköket, Prästgatan 44 Dag: måndag 21 maj Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt Självkostnadspris, betalas på plats Du anmäler dig via denna länk. OBS! Sista anmälningsdag är 17 …

Östersund blir cykelstad

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Östersund blir den 28:e kommunen att ta plats i Svenska Cykelstäder. Värdstaden för årets nationella cykelkonferens 22-23 maj välkomnas nu in Cykelsveriges finrum. För att platsa i Svenska Cykelstäder krävs höga ambitioner att förbättra förutsättningarna för vardagscykling. Östersund har ett mål att 20 % av alla resor inom staden ska ske med cykel år 2020. – För att nå detta har …